Wat zijn de rechten en plichten tijdens de proefperiode?

Aangezien ik professioneel actief ben in het human resources domein, krijg ik al eens vragen in dat kader.
Recent bijvoorbeeld over de rechten en plichten tijdens de proefperiode.
Ik neem het begrip even onder de loep.

Bestaansreden van de proefperiode

De proefperiode laat de werkgever en de werknemer toe na te gaan of hun arbeidsrelatie wel overeenstemt met hun verwachtingen en behoeften.  De werkgever zal zich tijdens die periode een beeld kunnen vormen van de professionele kwaliteiten van zijn nieuwe werknemer, terwijl de werknemer de cultuur van de organisatie,  arbeidsvoorwaarden en de inhoud van zijn taak proefondervindelijk leert kennen.

Geldigheidsvoorwaarden van de proefperiode

Een proefbeding is pas geldig wanneer het schriftelijk wordt vasgtelegd op het tijdstip waarop de  nieuwe collega in dienst treedt.
Indien men verzaakt aan deze regel, werft men de werknemer aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
De proefperiode mag overigens niet verward worden met de sollicitatietesten (cf. assessments) die men vaak laat doorgaan tijdens het sollicitatieproces.

Duur van de proefperiode bij bedienden

De duur van de proefperiode varieert tussen de 1 en 12 maanden, indien het jaarloon van de bediende niet hoger aftikt dan €37721.
Het is evident dat de duur van de proefperiode dient vermeld te worden in het officiële document.
Mocht de lengte van dit proefbeding langer zijn dan wettelijk toegestaan óf het is niet opgenomen in het desbetreffende document, dan wordt de duur herleid tot het wettelijke minimum (1 maand).
De proefperiode kan onder geen beding verlengd worden, zelfs niet indien men de werknemer een nieuwe overeenkomst laat tekenen. De enige uitzondering op de regel luidt dat men jouw een nieuwe overeenkomst doet tekenen waarbij de taakinhoud volledig verschilt van de vorige job.

Einde van de proefperiode

Van zodra de afgesproken termijn verlopen is, eindigt de proefperiode en vangt de arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan zonder dat men enig document dient op te stellen.
Zowel de werkgever als de werknemer hebben de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen tijdens de proefperiode, zonder dat ze de ‘gewone’ opzeggingstermijnen en vergoedingen moeten naleven.

Deze proefperiode mag tijdens de minimumduur van 1 maand echter niet beëindigd worden, behalve om dringende reden.
Na verloop van 1 maand en tot op het einde van de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst eindigen

 • mits naleving van een opzegtermijn van 7 dagen
 • mits betaling van een opzegvergoeding (loon van 7 dagen)


VNSG-cartoon2-ontslag-org-kln-500
Opzegging

Hier dienen we een onderscheid te maken.

Stopzetting vanwege de werkgever kan op volgende manieren:

 • een per post aangetekende brief (heeft uitwerking vanaf de 3e werkdag na de datum van verzending)
 • per gerechtsdeurwaardersexploot (dadelijk uitwerking bij de overhandiging)

Opzegging vanwege de bediende:

 • door de werkgever een ontslagbrief te overhandigen die voor ontvangst ondertekend wordt
 • aangetekend schrijven (cf. supra)
 • deurwaardersexploot (cf. supra)

Opzeggingstermijn

Deze begint te lopen de dag na het ogenblik waarop de opzegging uitwerking heeft, zoals zonet uitgelegd.
Wanneer de termijn van 7 dagen wordt vastgelegd tijdens de eerste maand, dan zal de arbeidsovereenkomst sowieso pas eindigen de laatste dag van de maand.
In de ontslagbrief moet men overigens de begindatum en de duur van de opzegperiode vermelden.

De ontslagvergoeding

Na verloop van de eerste maand en tot het einde van de proefperiode kan de arbeidsovereenkomst op elk ogenblik worden beëindigd zonder enige formaliteit te moeten naleven (mondeling, door afgifte van een geschrift, bij een ter post aangetekende brief …).
Degene die op die manier en zonder dringende reden de arbeidsovereenkomst verbreekt, zal aan de andere partij een vergoeding moeten betalen die een periode van 7 dagen dekt.Week10-WEB

Bijkomende uitzondering: verbreking van de arbeidsovereenkomst bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd stopzetten zonder een opzeggingstermijn van 7 dagen te moeten naleven, of zonder dat een vergoeding moet worden betaald, wanneer tijdens deze proefperiode de arbeidsongeschiktheid van de bediende wegens ziekte of ongeval meer dan 7 dagen duurt.

Indien er nog vragen spelen omtrent bepaalde HR gerelateerde topics, besteed ik er graag opnieuw wat tijd aan.

cadeautip

Tags: , , , , , , , , ,

 • Stormy

  De “overheid” hanteert in haar vacatures vaak een proeftijd van 2 jaar. Mag dat?

  • Erg goede vraag. Volgens wat ik hier neergepend (en vooraf opgezocht op n.b. een portaal van de overheid) heb, kan/mag het niet…

   • Stormy

    Ik zie het nu ook op site rijksiverheid. Ik ga er maar vanuit dat het een typefout is. Morgen even navragen bij de betreffende rechtbank (daar is de vacature). Bedankt!

    • Ok. En hou me op de hoogte, dat ik het eventueel verder kan bekijken en aanpassen.

 • Pingback: Ik ben Arbiendaar! « dewittom()

 • patty

  Vraagje, als je op het einde van je proefperiode besluit dat je niet bij je werkgever wil blijven. Moet je dan je week opzeg uitvoeren tijdens de proefperiode? Of mag je zogenaamd wachten tot de laatste dag van je proefperiode, je ontslag op die dag geven en dan je week uitdoen?

  • Dag Patty,
   Tijdens de proefpersonen dien je sowieso rekening te houden met 1 week opzeg, of je die nu tijdens de eerste of de laatste week geeft.
   Je zal deze dus sowieso dienen te respecteren, tenzij je onderling overeenkomt dat je deze niet dient te vervolledigen.

 • a

  Heb je recht op sollicitatieverlof in je proefperiode?

  • Annelies, ik denk van wél, maar vond niet meteen gegevens die dit kunnen bevestigen. Ik doe navraag. Normaal gezien heb je 1dag per week de tijd om op zoek te gaan tijdens jouw opzegtermijn. Concreet betekent dit mijn inziens dat je tijdens jouw opzeg – in een proefperiode is dat een week? – dus 1 dag recht hebt om te solliciteren.

 • Georgette

  Hallo, Ik heb een vraagje.
  Ik zit in mijn proefperiode, en wil zo snel mogelijk mijn opzeg doen. Maar ik weet niet zo goed hoe lang het is.
  Op alle websites die ik kan vinden staat er dat het 7 dagen is. Toch staat er in het ‘reglement de travail provisoire pour ouvriers et employés’ (van mijn bedrijf) dat het een maand is.
  Nu vraag ik mij af welke ik moet doen. (Ikzelf hoop natuurlijk op een week opzeg)
  Moest het nu zijn dat ik er nog een maand moet werken, ik heb vanaf de 18de twee weken verlof gepland.
  Kan ik dan, vanaf de 18de ergens anders beginnen werken?

  Alvast bedankt!! 🙂

  • Beste, hoelang werk je er al?
   Enkel zo kunnen we belijden hoelang jouw opzeg zou zijn.
   Als je vermoed dat het een week is, zou je nog in je proefperiode moeten zitten?

 • Georgette

  Ik zit nu mijn derde maand daar.

  • Normaal gezien is dat inderdaad een week.

 • Sofie

  Beste,

  Ik ben op mijn huidige job beginnen werken op 21 okt 2013.
  Met een proefperiode van 6 maanden.
  Het kan zijn dat ik morgen een nieuwe job heb en dus moet ik zeer snel zijn om mijn ontslagbrief nog aangetekend op te sturen. Of ben ik zowieso al te laat? Op internet vind ik dat een aangetekende brief pas uitwerking heeft op de 3de dag na verzending en dan nog de 7 kalenderdagen opzeg…
  Maar nu belde ik naar de vakbond en die zeggen dat als ik de brief morgen al kan versturen de opzeg vanaf morgen al ingaat??
  Ik kan er niet meer aan uit… maar wil wel graag zeker zijn dat mijn brief in orde is en ook dat mijn nieuwe werkgever niet nog een maand langer op mij moet wachten..

  • Dag Sofie,

   Ik zou ten rade gaan bij een sociaal secretariaat, aangezien zij doorgaans het best op de hoogte zijn van dergelijke materie.
   Veel succes!

 • gilan

  goeidag. ik heb deze week een contract bij mijn baas mogen tekenen voor 1 week proef te draaien maar het is nu woensdag en heb ng geen 1 dag moeten werken ik heb hem vanmiddag gestuurd of ik morgen moet komen maar heb nog geen antwoord gehad .kan iemand mij helpen wat ik moet doen.grtz