Stievie

Stievie – de app van VRT, VMMa en SBS die een antwoord moet bieden op Yelo – werd vandaag losgelaten op 10000 testers.
Het is koffiedik kijken hoe het platform zal aanslaan én vooral hoe het publiek zal reageren op deze gewaagde marketingactie.
Like or fail?

Veel ophef
Het gebeurt niet vaak dat de giganten in tv-land samenspannen.
Ze willen het heft in eigen handen nemen om meer munt te slaan uit digitale tv. Door het uitgesteld kijken lopen ze reclame-inkomsten mis, waardoor een ander inkomstenmodel broodnodig is.

Ze sprongen op de kar van de apps en lieten niet na Stievie met veel poeha wereldkundig te maken.
Sterker nog: maar liefst 10000 testers zouden de applicatie gedurende enkele maanden gratis kunnen uittesten. Nadien zou dan aangekondigd worden of deze dienst betalend zal worden.

‘Risk marketing’
Of het woord al bestaat, zal me worst wezen, maar voor mij is dit een staaltje risk marketing.
Wanneer 3 grootmachten (ze zijn immers dé bron van advertising) met veel grandeur iets gemeenschappelijks bekokstoven, krijgt dat ontegensprekelijk weerklank.
En zo geschiedde.
Maar liefst 70000 mensen registreerden zich om het speelgoed te kunnen testen. Vandaag ontgoochelde Stievie meteen 60000 mensen ‘omdat ze al testers gevonden hadden met een soortgelijk profiel’.

In se is er hoegenaamd niets mis met het exclusief maken van nieuwe tools. Op die manier creëert men een consumentengemeenschap die enthousiast uitkijkt naar de definitieve versie van de applicatie.

Dit benijdenswaardige idee mist tact in de uitvoering.

Wie zich aanvankelijk inschreef om mee te kunnen testen, kreeg immers te horen dat er 10000 testers zouden zijn. Heel wat, en al zeker als je er snel bij was.
De verwachtingen waren veelal hooggespannen en terstond krijgt men dan de boodschap dat men ‘niet exclusief’ genoeg is.
Ik overdrijf, maar mensen worden niet graag ontgoocheld. Net die allereerste indruk is levensbelangrijk.
Men had er beter voor gekozen een ‘gesloten en beperkte community’ te creëren waar bèta-testers volop aan de slag konden en hun gal konden spuwen. Indien men die mensen voldoende in kaart had gebracht, zou dat op voorhand de nodige buzz gecreëerd hebben, maar minder mensen in de kou gezet hebben. Bovendien zou men in dat geval sneller kunnen inspelen op de feedback. Beheers maar eens 10000 testers!

En Yelo?
Het concept is goed uitgekiend en Stievie werkt ook behoorlijk volgens de 1e reviews.Yelo
De niet-testers dienen echter niet te lang op hun honger te zitten.
Telenet lanceert morgen de vernieuwde Yelo, die grosso modo hetzelfde biedt als Stievie, zij het met minder beschikbare zenders.
Yelo wordt meteen beschikbaar voor alle Telenet-klanten en is aanvankelijk eveneens gratis.

Het blijft dus koffiedik kijken in hoeverre deze apps gratis zullen blijven. Het zou me ten stelligste verbazen, aangezien Stievie net om economische redenen het levenslicht zag.
Bottom line moet je hopen er als consument beter van te worden. Betalen zullen we hoe dan ook.